اخبار
یکصد و نودمین جلسه شورای برنامه ریزی روان شناسی شنبه 14 ارديبهشت 1392
كارگاه‌هاي آموزشي انجمن روانشناسي ایران در زمستان 1391 دوشنبه 25 دي 1391
انتشار سي امین شماره مجله رشد آموزش مشاور مدرسه دوشنبه 11 دي 1391
درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر شنبه 9 دي 1391
برگزاري يكصدو هشتاد و نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي روان شناسي سه‌شنبه 28 آذر 1391
اولين كنگره سراسري اعتياد و رفتارهاي پر خطر سه‌شنبه 7 آذر 1391
برگزاري دوره هاي كاربست تئوري انتخاب چهارشنبه 1 آذر 1391
شركت در نشست كرسي هاي ترويجي چهارشنبه 24 آبان 1391
برگزاري يكصدوهشتادوهشتمين جلسه شوراي برنامه ريزي روان شناسي دوشنبه 22 آبان 1391
دوره هاي آموزشي –كارگاهي نظريه انتخاب و واقعيت درماني چهارشنبه 17 آبان 1391