نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
فيلم هاي دوره روان شناسي پايه يازدهم :

فيلم هاي دوره روان شناسي پايه يازدهم : (21/12/1396)

روان شناسي كد دوره :111224 (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)

تعريف و روش مورد علاقه (مدرس : آقاي دكتر حسين زارع) (23.65 مگابايت)

فيلم اول از درس روان شناسي رشد : (مدرس : خانم دكتر مهناز علي اكبري)(27.29 مگابايت)

فيلم دوم از درس روان شناسي رشد : (مدرس : خانم دكتر مهناز علي اكبري)(37.61 مگابايت)

فيلم سوم از درس روان شناسي رشد : (مدرس : خانم دكتر مهناز علي اكبري)(19.82 مگابايت)

فيلم چهارم از درس روان شناسي رشد : (مدرس : خانم دكتر مهناز علي اكبري)(19.24 مگابايت)

فيلم اول از درس احساس توجه ادراك : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد).(39.55 مگابايت)

فيلم دوم از درس احساس توجه ادراك : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(35.76 مگابايت)

فيلم سوم از درس احساس توجه ادراك : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(43.26 مگابايت)

فيلم اول از درس حافظه و علل فراموشي : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(30.27 مگابايت)

فيلم دوم از درس حافظه و علل فراموشي : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(35.16 مگابايت)

فيلم سوم از درس حافظه و علل فراموشي : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(27.59 مگابايت)

فيلم چهارم از درس حافظه و علل فراموشي : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(43.58 مگابايت)

فيلم اول از درس تفكر 1 حل مسئله : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(37.36 مگابايت)

فيلم دوم از درس تفكر 1 حل مسئله : (مدرس :سركار خانم ميترا عبدوس)(41.95 مگابايت)

فيلم اول از درس تفكر 2 تصميم گيري : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(34.80 مگابايت)

فيلم دوم از درس تفكر 2 تصميم گيري : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(40.82 مگابايت)

فيلم اول از درس انگيزه و نگرش : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(20.68 مگابايت)
فيلم دوم از درس انگيزه و نگرش : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(48.26 مگابايت)

فيلم سوم از درس انگيزه و نگرش : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(36.62 مگابايت)

فيلم چهارم از درس انگيزه و نگرش : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(21.89 مگابايت)

فيلم پنجم از درس انگيزه و نگرش : (مدرس : آقاي دكتر سعيد راصد)(33.51 مگابايت)

فيلم اول از درس روان شناسي سلامت : (مدرس : سركار خانم ميترا عبدوس)(37.17 مگابايت)

فيلم دوم از درس روان شناسي سلامت : (مدرس : سركار خانم ميترا عبدوس)(30.74 مگابايت)

دفعات بازديد: 1421
تعداد بازديدكنندگان: 1209